Şirketimiz Üretim & Teknoloji Kalite & Laboratuvar Sertifikalar & Politikalar Satış, Müşteri İlişkileri & Lojistik

Kuruluşumuz, bugüne kadar YAĞMAKSAN olarak politikalarımızı, vizyonumuzu, misyonumuzu, ana stratejilerimizi ve dürüstlük ilkemizi taviz vermeden sürdürmekte ve yürütmekteyiz. Bu anlayışımızın çalışanlarımız tarafından da uygulanmasını istemekte kararlıyız.

 

YAĞMAKSAN organizasyon yapısı içerisinde konumu ne olursa olsun hiç kimse politikalarımızın dışına çıkamaz ve aşağıdaki ilkeleri benimser:

. Yönetim sistemleri şartları ve süreçleri içerisinde müşteri mülkiyeti fikir beyanı da dahil olmak üzere müşteri ürün ve hizmetlerinde gizlilik ve tarafsızlığı sağlamak,

. Müşterilerden elde edilen kurumsal bilgiyi benzer diğer müşteriler ile paylaşmamak ve ticari çıkar sağlamamak,

. Ticari faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak,

 .Ticari faaliyetlerimiz esnasında çevreye zarar vermemek,

 .Ortakların hakkını korumak ve onlara karşı dürüst davranmak,

 .Ürün ve hizmet satışında kaliteden taviz vermemek,

 .Ürün ve hizmet satışından müşteri memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının tatminini amaç edinmek,

 .Mal ve hizmetlerin satışında gerçeğe aykırı vaatlerde bulunmamak,

 .Müşterilerle yaptığımız sözleşmelere sadık kalmak,

 .Ürün ve hizmet aldığımız ve sattığımız diğer firmalara karşı doğruluk ve dürüstlük ilkesinden taviz vermemek ve sözleşmelere sadık kalmak,

. Haksız rekabete girmemek,

. Vergi kaçırmamak,

. Firmanın finansal raporlarında devleti yanıltmamak.

 

Belgelerimiz

Ayrıca çok yakın bir süre içerisinde AS9100 Havacılık Yönetim Sistemi'de bünyemize dahil edilecektir. 

 

YAĞMAKSAN YAĞLILAR MAKİNA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;  ‘’Otomotiv, Makina ve Diğer Endüstriler İçin Metal Kesime Yönelik Çeşitli Mekanik Bileşenlerin Üretilmesi’’ faaliyetlerinde,

Gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan hizmet ve ürün sunmak YAĞMAKSAN kalite anlayışının temelini oluşturur. Bu anlayışın bir rekabet gücüne dönüşmesini sağlayan kalite güvence sistemimizdeki temel uygulamalar doğrultusunda Kalite Politikası ana prensipleri belirlenmiştir.

 

YAĞMAKSAN; ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini müşterimizin istekleri doğrultusunda, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri ve IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri standartlarının uygulanabilir şartlarına ve yasal şartlara uygun bir biçimde yönetim sistemleri kurarak, politikalar sürekli olarak gözden geçirilerek iyileştirmeyi ve çalışanlara iletilerek anlaşılmasının sağlanmasını taahhüt eder.

YAĞMAKSAN; çalışanları ve yönetim kadroları aşağıdaki politika ilkelerine sadıktır:

Oluşturulan Kalite ve Otomotiv Politikası ilgili tarafların erişimine uygun olarak açık olması sağlanmıştır.

 

YAĞMAKSAN olarak; çevreye olan sorunluluğumuzun bilinci içerisinde, çevreyi ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden korumak, bu amaçla programlar oluşturmak, amaç ve hedefler belirleyerek, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, ilgili çevre mevzuatına uyarak, kaynaklarımızı ve doğal dengeleri bozmadan ve kirletmeden kullanmak hedefimizdir.

Bu ilke doğrultusunda çevrenin korunması için Yağmaksan, aşağıdaki başlıkları belirlemiştir:

Verimlilik

 

Yağmaksan, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu politikanın gereği olarak aşağıdaki temel ilkeleri belirlemiştir:

Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek. İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek,

Çalışma şartlarının ve iş güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsemeli ve hayatın her alanında uygulamalıyız.

“Güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında üretim yapmak, kalite, kârlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmanın vazgeçilmez bir unsurudur.”

 

Üretim ve yönetimin her aşamasında ‘’ Önce İnsan’’ prensibi ile hareket eden şirketimiz;

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı,

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi

Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken , siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi ; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere , fazla mesaide göünüllülük esasına uymayı

Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek önlemler almayı

Yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik madde ve kaçak mallar) bulunmasını sağlamayı

Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

Sosyal uygunluk, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin işyeri davranış kurallarına ve gönüllü olarak uygulanan SA 800 Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.